Quảng Trị : Thư mời họp cung cử trụ trì Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang

PSO- Vào ngày 16/9/2020 . Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh đã có thư mời do HT. Thích Thiện Tấn – UVTT HĐTS GHPGVN; Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã ấn ký, Cung Thỉnh  chư tôn đức Hội Đồng Hương Tăng Ni Quảng Trị thân lâm về tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang( Tiểu Khu 3 – Thị Trấn Ái Tử – Huyện Triệu Phong) tham dư phiên họp công cử trụ trì Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang.

Dưới đây là toàn Văn Bản :

Nguyên Hiếu