Quảng Trị: Phiên họp lần thứ hai Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

Chiều ngày 28/3/2018 tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị – chùa Sắc Tứ Tịnh Quang (tiểu khu 3, thị trấn Ái tử) đã diễn ra phiên họp toàn Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 tại tỉnh nhà, để rà soát công việc tổ chức Đại lễ sắp đến.

Quang lâm chứng minh phiên họp có: HT. Thích Thiện Tấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; TT. Thích Quảng Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Trị; TT. Thích Đạo Không – Phó trưởng Ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS, chư Tôn đức và quý Đạo hữu thành viên Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2019 đồng tham dự.

Mở đầu phiên họp, HT. Thích Thiện Tấn đã phát biểu chỉ đạo đôn đốc, đồng thời yêu cầu các Tiểu ban phải nổ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong phiên họp trước và báo cáo tiến độ thực hiện công việc tại phiên họp này; Phải phát huy được tinh thần phụng sự để cho Đại lễ được thành công.

Thay mặt cho bộ phận Văn phòng, ĐĐ. Thích Nguyên Chính đọc lại danh sách Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2563 đã được bổ sung thêm nhân sự cho các tiểu ban như: Triển lãm, điều hành Xe hoa. Theo đó, TT. Thích Đạo Không làm Trưởng tiểu ban Triển lãm, ĐĐ. Thích Từ Châu làm Trưởng tiểu ban điều hành xe hoa.

TT. Thích Đạo Không thay mặt Ban Thư ký BTS đã thông qua kế hoạch treo cờ và dựng Pano từ Lễ đài chính xuống các huyện, thành phố qua quốc lộ 1A, tổng cộng 1.176 lá cờ. Phần thiết kế Pano và dựng tại lễ đài chính do Đạo hữu Lê Minh Tuấn thiết kế và thực hiện. Tổng cộng 24 Pano, mỗi Pano có 6 lá cờ Phật giáo. Riêng về các BTS huyện cử người đến văn phòng BTS nhận cờ vào đầu tháng 4 âm lịch.

Các trưởng tiểu ban Đại lễ cũng đã phát biểu ý kiến và trình bày công việc của mỗi ban mà mình đảm trách. Tuy còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề kinh phí để tổ chức. Nhưng mỗi thành viên trong ban đều phát nguyện sẽ hoàn thành công tác Phật sự mà BTC và Giáo hội tỉnh nhà giao phó.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Trưởng BTS đã tán thán và mong muốn toàn ban nỗ lực hơn nữa để Đại lễ Phật Đản năm nay thành công tốt đẹp. Góp phần làm tăng thêm sức mạnh đoàn kết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung nhân dịp Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp quốc lần nữa được tổ chức tại Việt Nam.

       

Nguyên Hiếu – Chí Bình