Quảng trị : Chư Tăng Bố Tát và Họp Tăng chuẩn bị an cư Kiết Hạ

PSO-Sáng 22/5/2020, Tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang( Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong). Toàn Thể chư Tăng đã vân tập về tổ đình, bố tát sau thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh Covid – 19.

Sau khi bố tát xong, Dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Tấn. UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phiên họp Tăng để giải quyết công việc Phật sự sắp tới, cũng như triển khai chương trình an cư kiết hạ của Tăng.

Trước hội chúng, Hòa thượng sách tấn chư Tăng đồng lòng Phát tâm dõng mãnh, cùng nhau tu học. giữ gìn giới luật nghiêm minh.

Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Hải Tạng, Trưởng ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh, đã thông qua chương trình an cư kiết hạ năm nay, Hòa thượng cũng nhắc lại cho Hội chúng giới luật phật chế, An cư kiết hạ là trách nhiệm của người tu sĩ.

Buổi họp cũng thông qua nhiều ý kiến của chư Tăng, và được Chư Tăng đồng tình ủng hộ.

Nhất Long