Quảng Ngãi: Lễ húy nhật Tổ khai sơn chùa Đông Sơn

PSO- Sáng ngày 16/4/2019 (12/3 Kỷ Hợi) SC. Thích Nữ Hạnh Thảo- Trụ trì chùa Đông Sơn ( thôn Đông Thuận, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ) cùng chư Tôn đức Tăng Ni tông môn đã trang nghiêm thiết lễ Húy nhật tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Vĩnh Huệ – Khai sơn chùa Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tổ đình Huệ Hưng (tỉnh Bình Thuận).Quang lâm chứng minh tham dự có HT. Thích An Điền-  Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương, viện chủ chùa Từ Nghiêm, huyện Tư Nghĩa; HT. Thích Huệ Đạt – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tư Nghĩa; HT. Thích An Huy- Trụ trì chùa Thiên Phước, huyện Mộ Đức; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo bà con địa phương cùng về tưởng niệm.

Chùa Đông Sơn được Tổ khai sơn năm 1930, lấy hiệu là am Thuận Hóa, sau đó cải hiệu là chùa Vinh Sơn. Đến lần trùng tu năm 1962, cải hiệu lại là Đông Sơn tự.

Trong buổi lễ, môn đồ tứ chúng đã ôn lại Tiểu sử và công hạnh của Tổ khai sơn: Tổ có thế danh là Trần Tòng, sinh năm 1913 tại Phổ Vinh, xuất gia quy y với Bổn sư là Tăng Cang- Hòa thượng Hoằng Tịnh, tại Sắc Tứ Phước Quang, có Pháp danh Chơn Bá, tự Đạo Liễu, Hiệu Vĩnh Huệ. Tổ được cử nhiệm vụ Tuần kiểm Sơn Môn kiêm Tăng giám Hội Lục Hòa Tăng quận Đức Phổ, Quảng Ngãi. Năm 1973, Tổ Khai sơn chùa Huệ Hưng, xã Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; đồng thời hành đạo tại đây cho đến ngày viên tịch: 12 tháng 3 năm Ất Mão (1975).

Tháp Tổ được tôn trí tại chùa Đông Sơn, bia đề: Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập thế, khai sơn Đông Sơn tự, Huệ Hưng tự. Húy Chơn Bá, thượng Đạt hạ Liễu. Hiệu Vĩnh Huệ Đại lão Hòa thượng.

Sau lễ cúng Ngọ, Tiến linh, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn Thiền đức quang lâm Trai đường, chứng minh Lễ Trai Tăng nguyện cầu âm siêu dương thái.

Đại diện môn đồ dâng lời tác bạch cúng dường: Chúng con nguyện đem tất cả công đức tu tập hành thiện dâng lên cúng dường Tổ Sư. Nguyện Tổ Sư sớm hồi nhập Ta Bà, là nơi nương tựa cho chúng sanh biết làm lành lánh ác. Xin chứng minh cho lời phát nguyện của chúng con: “Tiền nhân Khai sơn tạo Tự. Hậu nhân xin nguyện vun bồi. Lưu truyền Phật pháp khắp nơi. Rạng danh Thích chủng, giúp đời thoát mê”.

HT. Thích An Điền ban Đạo từ: quý vị là hàng hậu học thấm nhuần đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân tiền nhân khai cơ, lại còn lập nguyện làm tất cả việc lành, tu hành chân chánh nối gót Tổ Sư thật đáng ngợi khen.

Trong không khí sâu lắng nhớ về công hạnh của Tổ sư khai sơn, đại diện tông môn dâng lời cảm tạ chư Tôn thiền đức và đồng bào Phật tử đã về tham dự lễ húy nhật.

Chơn Nguyên