Quảng Ngãi: Khóa tu Vu Lan Báo hiếu chùa Quang Hiển huyện Mộ Đức

PSO- “Vu Lan Thắng hội đã về. Người người nô nức lên chùa huân tu” trong hai ngày 15-16/8/2019 (15-16/7 Kỷ Hợi) SC.Thích Nữ Chơn Nguyên Trụ trì chùa Quang Hiển- thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, và SC.Thích Nữ Chơn Thuần cùng Ni chúng đã tổ chức Khóa tu Báo hiếu cho 200 thiện nam tín nữ Phật tử địa phương.

SC.Trụ trì cho biết: Vu Lan- mùa tri ân báo ân; cách báo ân tốt nhất chính là tự thân tu tập và hồi hướng phước lành trong sạch ấy đến cha mẹ hiện tiền được khỏe mạnh, vui vẻ; cha mẹ quá vãng và cửu Huyền thất Tổ, lịch đại tôn thân đồng sanh lạc quốc; trên tinh thần ấy Bổn tự tổ chức Khóa tu Báo hiếu hai ngày một đêm với nhiều hoạt động phong phú: Thi kiến thức căn bản Phật pháp, thi các nghi lễ thiền môn, trò chơi dân gian,..

Khóa sinh chính thức gồm 200 vị được chia thành 10 tổ, khóa sinh dự thính có 50 vị. Khóa sinh chính thức sẽ sinh hoạt đầy đủ các thời khóa thiền môn trong 2 ngày ở chùa, Khóa sinh dự thính thì trở về nhà sau thời tịnh độ buổi tối.

Sáng ngày 15/8/ 2019 bổn tự đã trang nghiêm cử hành Lễ Vu Lan báo hiếu: Tụng Kinh, Lễ Cài Hoa hồng, Lễ Dâng Y, lễ chúc Thọ…

Buổi tối, SC.Thích Nữ Phước Bảo đã chia sẻ pháp thoại “Báo hiếu đúng Chánh pháp”: Bên cạnh việc chăm nom phụng dưỡng đầy đủ về vật chất và tinh thần, để báo hiếu đúng Chánh Pháp các Phật tử nên hướng dẫn cha mẹ thực hành thiện pháp: bố thí cúng dường, niệm Phật…

Sau thời pháp thoại, các Khóa sinh làm bài thi trắc nghiệm kiến thức căn bản Phật pháp. Đúng 21 giờ đại chúng cùng tọa thiền 30 phút và chỉ tịnh.

Sáng 16/8/2019 sau khi công phu khuya, tập thể dục, tiểu thực, chấp tác… Các Khóa sinh bắt đầu tham dự các môn thi theo đơn vị Tổ: Kinh hành niệm Phật, cúng quả đường, trò chơi dân gian… Kết quả giải nhất thuộc về tổ 6, giải nhì thuộc về tổ 8 và giải ba thuộc về tổ 7.

Khóa tu Báo hiếu hai ngày một đêm qua nhanh đã để lại trong tâm các Khóa sinh niềm hoan hỷ vì đã thực hiện lời Phật dạy trong Kinh Phước đức: “Sống trong môi trường tốt. Được tạo tác nhân lành. Được đi trên đường chánh. Là phước đức lớn nhất”.

Chơn Nguyên-Minh Nguyên