Quảng Nam: Phiên họp triển khai hoạt động Phật sự 2019 của Phân ban Ni giới

PSO- Ngày 8/4/2019 (4/3 Kỷ Hợi), tại chùa Bảo Thắng, TP. Hội An, Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh đã tổ chức Phiên họp Triển khai hoạt động Phật sự năm 2019.

Chứng minh và tham dự phiên họp có NT. Thích Nữ Hạnh Chơn, NT. Thích Nữ Ánh Liên – đồng chứng minh PBNG tỉnh, NT. Thích Nữ  Giải Thiện- Trưởng PBNG, NT. Thích Nữ Hạnh Từ- Phó PBNG, chư Tôn đức Ni trong PBNG và chư Ni Trụ trì các tự viện, tịnh thất, tịnh xá trong tỉnh nhà.

Sau khi điểm danh và đọc Nội quy của Ni bộ Quảng Nam, chư Tôn đức Trụ trì các chùa báo cáo Phật sự tại bổn tự: xây dựng, từ thiện, nuôi dạy chúng điệu v.v…

Để chào đón Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019, lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam sắp tới,  PBNG vận động chư Ni trong toàn tỉnh cùng chung tay đóng góp xây dựng một căn nhà tình nghĩa cho một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Cũng trong cuộc họp,PBNG và chư Ni trong toàn cùng thống nhất năm 2020 sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công trong phạm vi nội tỉnh, tạo cơ  hội cho chư Ni tỉnh nhà có dịp ôn lại những công hạnh của Đức Thánh Tổ- người đã khơi nguồn cho dòng chảy của Ni Lưu, và chư vị tiền bối Ni Việt Nam đã dày công khôi phục và duy trì Ni đoàn cho đến ngày nay.

Phiên họp còn thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến sinh hoạt của chư Ni trong thời đại công nghiệp 4.0; Thông qua các hoạt động Phật sự năm 2019 của chư Ni trong toàn tỉnh. 

Quý Ni Trưởng khuyến khích chư Ni gìn giữ giới luật tinh nghiêm, sống thanh tịnh hòa hợp, dấn thân phụng sự chúng sanh. Tu học và hành đạo theo đúng Hiến chương của Giáo hội và Pháp luật của nhà nước. Trong mùa An cư Kiết hạ chư Ni nên thu xếp công việc tại bổn tự để nhập Hạ tại các điểm An cư tập trung theo tinh thần Lục hòa cộng trụ.

NT. Trưởng PBNG tỉnh đã đúc kết phiên họp: Chư Ni phải lấy giới luật làm kim chỉ nam trên bước đường hằng Pháp lợi sanh và nuôi dạy đệ tử. Để góp phần vào thành công chung của Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019 của tỉnh nhà và cả nước, các tự viện nên có những hoạt động thiết thực, với những chương trình cụ thể chào mừng Khánh Đản Đức Từ Tôn.

Phiên họp kết thúc trong không khí hòa hợp hoan hỷ.