Quảng Nam: Mùa an cư Tăng Ni huyện Đại Lộc tụng kinh Di Giáo

Hôm qua, 05/5/Kỷ Hợi (07/6/2019) chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn huyện Đại Lộc đã vân tập về trụ sở VP BTS PG huyện Đại Lộc (chùa Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để tụng đọc kinh Di Giáo, đọc lại lời giáo huấn vắn tắt của Đức Từ Phụ trước lúc Nhập Niết Bàn.

Trì tụng kinh Di Giáo

Bài kinh Di Giáo khắc họa cẩm nang tu học đối với những vị xuất gia bao gồm phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ. Những điều nên làm, những điều nên truyền bá, cách thức tiếp cận Phật giáo, và khích lệ cùng nhau tinh tấn tu hành.

Kinh Di Giáo còn nhắc nhở các đệ tử Phật đứng trước vô thường của sanh tử hãy thể hiện trạng thái an nhiên, tĩnh tại, vì mọi thứ đều phải trải qua sanh già bệnh chết đối với con người, và sanh trụ dị diệt đối với mọi sự vật và hiện tượng. Giác ngộ được qui luật đó, ở tuổi 80, trước khi nhập diệt, đức Phật vẫn rất thản nhiên xem cơ thể nầy như một chiếc xe trải qua 80 năm đã cũ kỹ, không còn sử dụng được nữa, với hình ảnh đó đức Phật khuyên nhắc mọi người đừng qua đau lòng, sầu bi, u não, với những giọt nước mắt và hãy hướng tâm nhận thức rõ vô thường không tránh khỏi một ai, từ đó vượt qua tất cả những nỗi đau, hướng tâm luôn an lạc.

Sau thời khóa tụng kinh, chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa do Phật tử chùa Tam Hòa phát tâm cúng dường.

ĐĐ. Thích Thắng Thiện – Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc, Trụ trì chùa Tam Hòa tác pháp cúng dường trai tăng
ĐĐ. Thích Như Giáo – Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc ban đạo từ

Được biết, trong mùa an cư, BTS PG huyện Đại Lộc thực hiện chương trình sinh hoạt tu học chung tại các cơ sở chùa trong toàn huyện nhà nhằm sách tấn chư Tăng Ni nên hạn chế ngoại duyên, tập trung cho việc tu tập để trưởng dưỡng đạo tâm và trang nghiêm Giáo hội; đây cũng là dịp để góp ý cho các sinh hoạt tu học, hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện Đại Lộc ngày càng tốt đẹp.

Theo chương trình chư Tôn đức Tăng Ni huyện Đại Lộc tiếp tục vân tập về chùa Giác Nguyên vào ngày 10.5 và 20.6 âm lịch, chùa Hội Khách (20.5 âl), chùa Quang Hòa (25.5 âl), chùa Phổ Minh (19.6 âl), chùa Hoa Yên (25.6 âl), chùa Hà Tân (05.7 âl), tổ đình Cổ Lâm (10.7 âl), chùa Tam Phước (11.7 âl), chùa Bửu Hiệp (13.7 âl)… để tu tập sinh hoạt chung, trì tụng kinh Di Giáo và thực hiện nghi thức quá đường.

Ngoài ra, mỗi nữa tháng vào các ngày 15, 30 âl, chư Tôn đức còn vân tập về đạo tràng an cư tổ đình Phước Lâm (chư Tăng) và chùa Sư nữ Bảo Thắng (chư Ni) TP. Hội An để bố-tát tụng giới chung, theo truyền thống an cư kiết hạ do Đức Phật chế định.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

PG Đại Lộc