Quảng Bình: Cung nghinh Ngọc Xá Lợi cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang về chùa Đại Giác

PSO- Lúc 7h30 sáng ngày 16/10/ Kỷ Hợi (12/11/2019), tại chùa Đại Giác – Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Chư Tôn đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử trọng thể cung nghinh Ngọc Xá Lợi cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang về chùa Đại Giác.

Chư Tôn đức và quý Phật tử Quảng Bình cung nghinh Ngọc Xá Lợi cố Trưởng lão

Theo di huấn của cố Trưởng lão, Ngọc Xá Lợi Ngài được phân chia 3 nơi: Huế, Quảng Bình và Sài Gòn. Quảng Bình nơi thân sinh cố Trưởng lão được vinh dự đón Ngọc Xá Lợi Ngài về an trí tại chùa Đại Giác. HT. Thích Tánh Nhiếp – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, đệ tử đắc pháp với cố Trưởng lão với Pháp hiệu Phổ Hóa đưa Xá Lợi Ngài từ nơi làm Lễ Trà Tỳ nhục thân Ngài tại Công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng – Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế về an trí tại chùa Đại Giác – Quảng Bình.

HT. Thích Tánh Nhiếp cung nghinh Ngọc Xá Lợi cố Trưởng lão về chùa Đại Giác – Quảng Bình

Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử vô cùng xúc động và vui mừng khi được biết tin Ngọc Xá Lợi Ngài sẽ được an trí tại Quảng Bình. Từ nay, người dân Quảng Bình có cơ hội đảnh lễ Ngọc Xá Lợi Ngài, là bậc chân tu đạo hạnh, là vị cao tăng thạc đức, là nhà Phật học lỗi lạc, tác giả và dịch giả nhiều tác phẩm giá trị cho kho tàng kinh điển và văn học Phật giáo Việt Nam.

Ngọc Xá Lợi cố Trưởng lão HT. Thích Trí Quang tại chùa Đại Giác

Chúng con chắp tay nguyên cầu Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Các hình ảnh được ghi nhận:

   

Bài viết: Giác Đạo – Ảnh: Quốc Bảo
Ban TTTT Phật giáo Quảng Bình