Ninh Thuận: Tang lễ cố Ni trưởng thượng Diệu hạ Quang

PSO – Do tuổi cao sức yếu và pháp duyên đã mãn, cố Ni trưởng thượng Diệu hạ Quang, thế danh Phạm Thị Diễn, húy Quảng Đạt, Trụ trì chùa Quang Minh (Ninh Chữ, Hải Ninh, Ninh Thuận) đã thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân cát bụi vào lúc 4h30 ngày 24 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng 5 năm Kỷ Hợi). Trụ thế 83 tuổi, hạ lạp 43 năm.

ĐĐ. Thích Tâm Ngọc – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Hải làm Trưởng ban Tổ chức, cùng Môn đồ pháp quyến đã thành kính chu toàn Tang lễ của cố Ni trưởng trong niềm kính tiếc vô biên.

Lễ nhập Kim quan được cử hành vào lúc 16h ngày 24 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng 5 năm Kỷ Hợi.)

Kim quan được tôn trí tại chùa Quang Minh – Ninh Chữ, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 18h ngày 24 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng 5 năm Kỷ Hợi.)

Lễ tưởng niệm và cung tống Kim quan được cử hành vào lúc 7h ngày 26 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 24 tháng 5 năm Kỷ Hợi.)

     

Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh viếng Tang lễ

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quang thế danh là Phạm Thị Diễn, húy  Quảng Đạt, tự Diệu Quang, hiệu Giác Diệu. Ni trưởng sinh ngày 12 tháng 3 năm 1937 tại Bình Định trong một gia đình Nho phong lễ giáo có truyền thống thâm tín Phật giáo. Dòng họ Phạm của Ni trưởng tại xứ Bình Định đã tạo lập nhiều ngôi Chùa và có rất nhiều vị xuất gia trở thành danh Tăng ở đây. Ni trưởng là người con thứ 7 trong gia đình có 10 anh chị em, thuộc tầng lớp trung nông lúc bấy giờ.

Sau nhiều năm tu học tại Bình Định, Ni trưởng có duyên lành được nhập chúng tu học tại tổ đình Diệu Ấn – Ninh Thuận. Tình huynh đệ tương thân, cơm rau đạm bạc, tháng ngày cuộc sống an bần mà thắm tình đạo vị. Năm 1996, tổ đình Diệu Ấn tiếp quản chùa Quang Minh thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận do Ban Hộ tự chùa này hiến cúng. Ni trưởng đứng ra đảm nhận Phật sự này khi tuổi đã quá lục tuần. Sau 23 năm hoạt động Phật sự và tu học. Ni trưởng đã mãn duyên trần trở về cảnh Phật. Nhằm đền ơn Tam bảo và tưởng niệm Ân sư, chiều ngày 25/6/2019 (nhằm ngày 23/5 năm Kỳ Hợi). Di ảnh của Ni trưởng được BTC đưa về tổ đình Diệu Ấn để Yết Tổ trước ngày làm lễ Trà tỳ tại nhà hỏa táng tỉnh Khánh Hòa.

Xin giới thiệu những hình ảnh ghi nhận được trong Tang lễ cố Ni trưởng:

Lễ thỉnh Linh mô Yết Tổ tại tổ đình Diệu Ấn trước ngày làm lễ trà tỳ.

 

Lễ cung tống Kim Quan nhập trà tỳ.

Sư cô Diệu Bảo tuyên đọc tiểu sử của Ni trưởng

Sư cô Chơn Hiếu đọc tưởng niệm Ân sư

       

Ban TT-TT Phật giáo Ninh Thuận