Ninh Thuận: Họp Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh – Công bố chính thức thành phần cung an chức sự Trường Hạ PL: 2563 – DL: 2019

PSO – Trong đạo Phật mỗi năm đều có ba tháng an cư dành cho Tăng Ni, kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy và cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống tu học của hàng xuất gia đệ tử Phật. Chính vì vậy vào Chiều ngày 14 tháng 03 năm 2019 (nhằm ngày 10 tháng 02 năm Kỷ Hợi), tại văn phòng ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức cuộc họp về thành phần và cung an chức sự Trường hạ năm Kỷ Hợi.

Tham dự cuộc họp gồm có, TT. Thích Hạnh Thể – Trưởng ban Trị Sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, chứng minh và triển khai cuộc họp TT. Thích Hạnh Thể – Trưởng ban Trị Sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

ĐĐ. Thích Minh Tánh – phó ban trị sự kiêm trưởng ban hoằng pháp GHPGVN tỉnh Ninh Thuận ĐĐ. Thích Minh Tánh – phó ban trị sự kiêm trưởng ban hoằng pháp GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

ĐĐ. Thích Tâm Ngọc – phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Ninh Thuận ĐĐ. Thích Tâm Ngọc – phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Ninh Thuận

ĐĐ. Thích Hạnh Huệ – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

ĐĐ. Thích Hạnh Huệ – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận 

 ĐĐ. Thích Thiện Ngộ – trưởng ban kiểm soát, phó ban kiêm chánh thư ký ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận Cùng chư Tôn Đức Tăng Ni.

 ĐĐ. Thích Thiện Ngộ – trưởng ban kiểm soát, phó ban kiêm chánh thư ký ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

Trong buổi họp ĐĐ. Thích Thiện Ngộ đã công bố thành phần cung an chức sự Trường hạ cho toàn thể chư Tôn Đức được biết và lấy ý kiến buổi họp có nên thay đổi hay giữ nguyên chức vị trong bảng cung an chức sự. Như mọi năm, trường hạ được tổ chức ở 3 địa điểm chính: Chư Tăng kiết hạ tại chùa Sùng Ân (trụ sở của GHPGVN tỉnh), Chư Ni tại Tổ Đình Diệu Ấn, Hệ Phái Khất Sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Ninh.Tiếp đến là phần đăng ký danh sách An cư Kiết hạ cũng như về Nghi lễ cũng được chư Tôn Đức thảo luận và thống nhất. Cuối cuộc họp TT. Thích Hạnh Thể đã kêu gọi chư Tôn Đức cùng nhau góp sức thiết trí xe hoa cho Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, chào mừng ngày Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 (PL: 2563).

Trải qua 2 giờ đồng hồ cuộc họp đã thành tựu viên mãn và đi đến thống nhất với các nội dung mà Ban Tăng sự đã đề ra.

Thích Thông Pháp