Khánh Hòa: Cáo bạch Ni sư Thích Nữ Diệu Giác viên tịch

PSO- Theo thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: Ni sư Thích Nữ Diệu Giác tân viên tịch.

Do bệnh duyên, Ni sư Thích Nữ Diệu Giác- Nguyên Thủ quỹ Phân ban Ni giới Phật giáo Khánh Hòa, trú xứ Ni viện Diệu Quang, đã thuận thế vô thường vào lúc 16 giờ 30 ngày 19/11/2019 (23/10 Kỷ Hợi) tại Ni viện Diệu  Quang (200 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang).

  • Trụ thế: 75 năm, Hạ lạp: 38 năm
  • Lễ Nhập Kim quan: 15 giờ ngày 20/11/2019 (24/10 Kỷ Hợi)
  • Kim quan được tôn trí tại Ni viện Diệu Quang.
  • Lễ Cung tống Kim quan Trà tỳ: 7 giờ ngày 23/11/2019 (27/10 Kỷ Hợi)

Kính thông báo và kính mời chư Tôn đức cùng toàn thể Phật tử hoan hỷ quang lâm hộ niệm.

Ban TT-TT Phật giáo Khánh Hòa