Bình Thuận: Trường Trung cấp Phật học chiêu sinh khóa XI (2019-2023)

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG TCPH BÌNH THUẬN

Số :   11    /TB/TCPH.BT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày   20    tháng 5  năm 2019 

THÔNG BÁO

V/v chiêu sinh khóa XI

Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận (NK: 2019 – 2023)    

          

–     Căn cứ Công văn số 791/SNV-TG  ngày 15/4/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận v/v Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tuyển sinh lớp Trung cấp Phật học khóa XI;

–  Căn cứ Công văn số 082/CV/BTS.BT ngày 03/5/2019 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận v/v chấp thuận Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận tổ chức chiêu sinh khóa XI (2019-2023).

 Vì sự nghiệp đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ có năng lực và đạo hành kế thừa mạng mạch của đạo pháp. Nay Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận chính thức thông báo chiêu sinh như sau:

      I/ ĐIỀU KIỆN:

 1. Đối tượng tuyển sinh : Các Tăng Ni đang tu học tại các cơ sở tự, viện… trong và ngoài tỉnh.
 2. Số lượng chiêu sinh: Khoảng 70 Tăng Ni sinh.
 3. Thời gian khóa học: 04 năm (2019 – 2023).

     II/ THỦ TỤC HỒ SƠ:

 1. 03 đơn xin nhập học (có mẫu của trường).
 2. 03 sơ yếu lý lịch học sinh, có xác nhận của Chính quyền.
 3. 03 bản sao chứng điệp thọ giới (nếu có)
 4. Có trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên. Được sự giới thiệu của Bổn sư hoặc Y chỉ sư, có xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo cấp Huyện, Thị, Thành phố.
 5. Tăng Ni ngoài tỉnh có giấy giới thiệu của Ban Trị sự Tỉnh/Thành nơi Tăng Ni cư trú.
 6. Giấy bảo lãnh và cam kết
 7. Phiếu khám sức khỏe.
 8. 04 tấm ảnh 3×4 (hình chụp không quá 6 tháng, sắc phục trang nghiêm).
 9. Túi đựng hồ sơ (theo mẫu của Nhà trường)

    III/ THỜI GIAN-NƠI PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ:

– Địa điểm nhận và phát hồ sơ tại: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận tại Tòng Lâm Vạn Thiện KDC.Hùng Vương – Phường Phú Thủy – TP.Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận. ĐT: 0623.822891 hoặc 0937787199 SC.Thích Nữ Thánh Nhã (Nhà trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo này cho đến hết tháng 9/2019.

– Ngày Khai giảng và nhập học: dự kiến đầu tháng 10/2019 (Ngày cụ thể sẽ thông báo sau).

– Khi đăng ký vào học Tăng Ni sinh không đóng khoản lệ phí nào. Các Tăng Ni sinh đang thường trú tại TP.Phan Thiết được phép ở tại trú xứ của mình nếu được Bổn sư hoặc vị Trụ trì bảo lãnh. Tăng Ni sinh ở xa sẽ được sắp xếp nội trú tại cơ sở Nhà trường.

Khi nhận được thông báo này, quý Ban phổ biến trong các cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất để Bổn sư, Y chỉ sư có Tăng Ni gởi đệ tử tham dự khóa học.

Vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho đàn hậu tấn, kính mong quý Ban quan tâm giúp đỡ.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Hòa Thượng THÍCH MINH NHẬT

 

Nơi nhận:

– Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Bình Thuận.

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.

– Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận

-Ban GDPG tỉnh Bình Thuận

          “ để kính tường và thay báo cáo ”

– BTS các Tỉnh/huyện,thị,thành

                     “để biết và quan tâm giúp đỡ”

– Lưu VP