Bình Thuận: Trang nghiêm Lễ Húy kỵ HT. Thông Phước- Trụ trì chùa Bửu Long

PSO – Sáng ngày 3/10/2019 (05/9 Kỷ Hợi), tại chùa Bửu Long (Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), ĐĐ. Thích Bổn Nghĩa – Trụ trì chùa, cùng môn nhân tứ chúng, trang nghiêm tổ chức lễ Húy Kỵ cố HT. Thích Thông Phước – Nguyên Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Đệ Tam Trụ trì Tòng lâm Vạn Thiện – TP. Phan Thiết; Trụ trì chùa Bửu Long.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Huệ Tánh – Thành viên HĐCM, chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Giác Minh, HT. Thích Minh Trí- đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Thiện Hoa – Chứng minh BTS PG huyện Hàm Thuận Nam; cùng chư Tôn đại đức Tăng Ni Trụ trì trong tỉnh đồng về tham dự.

Cố Hòa thượng Thích Thông Phước , húy: Thục Thọ, tự: Thiện Lộc, hiệu: Thông Phước. Nguyên Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Đệ Tam Trụ trì Tòng lâm Vạn Thiện- TP. Phan Thiết; Trụ trì chùa Bửu Long – TT. Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Viên tịch ngày mùng 6 tháng 9 năm Bính Tuất. Trụ thế: 73 năm; Hạ lạp: 37 năm.

Bảo tháp của Hòa thượng được tôn trí trong khuôn viên Tòng lâm Vạn Thiện – TP. Phan Thiết.

Được biết trước đó, ngày 02/10/2019, Ban Kinh sư đã Khai Kinh bạch Phật, hưng tác thượng phan, đăng đàn chẩn tế, cầu siêu hương linh cửu Huyền thất Tổ, bá tánh bách gia siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Chư Tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, niêm hương bạch Phật tại Bàn Công đức lâm

Ngày 03/10/2019, tại buổi lễ, sau thời cúng Ngọ, cung tiến Giác linh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni, quang lâm trai đường chứng minh lễ Trai tăng của môn nhơn tứ chúng, hồi hướng đến Giác linh Hòa thượng Tôn sư.

ĐĐ. Thích Bổn Nghĩa đã dâng lời tưởng niệm, ôn lại công hạnh một đời tùy duyên hóa đạo của Ân sư. Đồng thời, cảm niệm tri ân chư Tôn đức lãnh đạo đã quan tâm, động viên, môn đồ pháp quyến trong hành trình Hoằng pháp lợi sanh.

Thay mặt Ban Chứng minh, HT. Thích Minh Trí ban Đạo từ tán dương môn đồ Pháp quyến đã đoàn kết một lòng tiếp nối hạnh nguyện của Tôn sư trong Phật sự hướng dẫn thiện nam tín nữ tu tập đúng Chánh pháp; đồng thời, nhân ngày húy kỵ của Hòa thượng đã cùng nhau thiết lễ trai diên cúng dường Tam Bảo đúng như pháp.

Trong không khí tri ân báo ân sâu lắng của Pháp hội, đại diện Ban Tổ chức đã dâng lời cảm tạ cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni thọ trai, và mời đồng bào Phật tử cùng dùng bữa cơm chay thân mật.

Nguyên Hảo