Bình Thuận: Chùa Quảng Đức tổ chức Khóa Lễ Lạy Ngũ Bách Danh mừng Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

PSO- Tầm thanh cứu khổ gần xa. Quán Âm Bồ Tát muôn nhà đượm ân. Ngày 24/3/2019 ( nhằm ngày 19/2/ Kỷ Hợi ) nhân ngày Khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm,theo lời dạy của HT Viện chủ,  ĐĐ. Thích Đức Thành, Trụ trì chùa Quảng Đức – TX. La Gi, đã tổ chức Khóa Lễ lạy Ngũ Bách Danh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Thích Trừng Khiết – thành viên HĐCM, Viện chủ chùa Quảng Đức; chư Tôn đức Tăng bổn tự cùng quý Phật tử địa phương.

Quán Âm Đại sĩ hiệu Viên Thông, công hạnh tầm thanh cứu khổ của Ngài là không thể nghĩ bàn. Mỗi năm nhân gian có ba ngày Vía: 19/2al, 19/6a và 19/9al.

 

Lễ Lạy Quán Thế Âm hồi hướng cho quốc thái dân an, cho mưa hòa gió thuận ; là dịp để mọi người soi lại chính mình để sống tốt đẹp hơn. Lạy Quán Thế Âm là sự kết hợp giữa thế giới tâm linh và cuộc sống thực tại của con người.

Mọi người về đây Lễ Bồ Tát không chỉ mong cầu Đức Bồ tát ban phúc mà chúng ta cần phải tiếp nhận được lòng từ bi của Ngài, nghĩ đến lòng từ mẫn và sự yêu thương của Đức Bồ tát để phát triển lòng từ bi, gắn kết sự yêu thương của chúng ta với cộng đồng. Thực hành được như vậy, chúng ta trở thành hiện thân của Bồ tát Quán Thế Âm trong cuộc sống này, vừa làm an lạc cho chính mình và mọi người chung quanh. Đây mới thực sự là ý nghĩa quan trọng của Lễ Lạy Quán Thế Âm.

Ở Việt Nam các cụ già thường hay răn dạy con cái phải luôn tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Nếu người cha đứng đắn dạy bảo con cái nghiêm trang, người ta gọi là Nghiêm phụ. Người mẹ hiền lành thường khuyên răn con nhỏ nhẹ, chớ không rầy không đánh nên người ta gọi là Từ mẫu tức mẹ hiền. Cha thì Nghiêm, mẹ thì Từ. Bồ-tát Quán Thế Âm tu hạnh từ bi, thường cứu khổ chúng sanh, nên người ta thường xưng tán Ngài là Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. Hạnh đại từ bi của Ngài là lúc nào cũng an ủi, nhắc nhở, khuyên lơn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sanh. Ở đâu có có nỗi khổ niềm đau, có lời cầu cứu Ngài đều hóa hiện để cứu độ. Vì Ngài tượng trưng cho tâm hạnh thương yêu che chở, và điều này lại tương ứng tình thương của người mẹ, nên nhân gian tạc tượng Ngài là thân người nữ.

Một ngày tham dự Khóa lễ Lạy Ngũ bách danh, được biết đại nguyện thậm thâm của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, đã tiếp thêm năng lượng Từ bi hỷ xả cho các thành viên tham dự: “ Con về nương bóng Đại Bi. Thực hành Chánh niệm, thoát ly mê lầm. Kính lễ hạnh nguyện thậm thâm. Huân tu Chánh pháp gieo mầm an vui”

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

 

Nguyên Hảo – Ban TTTT Tỉnh Bình Thuận.