Bình Thuận: Cáo phó Thượng tọa Thích Minh Thiện tân viên tịch


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thuận, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 CÁO PHÓ

 

  • Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bình Thuận
  • Ban Trị sự GHPGVN Huyện Hàm Thuận Nam
  • Tổ đình Long Đoàn Tà Cú & Chùa Bửu Hùng, môn đồ Pháp quyến

 Vô cùng kính tiếc báo tin :

 Thượng tọa THÍCH MINH THIỆN

  • Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận;
  • Phó Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tỉnh Bình Thuận;
  • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Huyện Hàm Thuận Nam;
  • Ủy viên MTTQVN Huyện Hàm Thuận Nam Khóa V (2014 – 2019);
  • Viện chủ Chùa Bửu Hùng, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam;
  • Trụ trì Tổ đình Long Đoàn (Chùa Núi), huyện Hàm Thuận Nam;

  Thượng tọa đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 04.3.2019 (nhằm ngày 28 tháng 01 năm Kỷ Hợi) tại Tổ đình Long Đoàn (Chùa Núi), Núi Tà Cú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

                        – Trụ thế         : 60 năm

                        – Hạ lạp          : 37 năm

Lễ nhập kim quan: Vào lúc 18 giờ 00 ngày 04.03.2019 (ngày 28.01- Kỷ Hợi).

– Kim quan Thượng tọa được tôn trí tại Chùa Bửu Hùng, Tỉnh lộ 719, Xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

– Lễ viếng bắt đầu: 8 giờ 00, ngày 05.03.2019 (ngày 29 tháng 01 năm Kỷ Hợi).

            – Lễ truy niệm vào lúc: 06 giờ 00, ngày 07.3.2019 (ngày 02 tháng 02 năm Kỷ Hợi).

            Sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.

 

Nay Cáo phó.

 

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN HÀM THUẬN NAM

TỔ ĐÌNH LONG ĐOÀN & CHÙA BỬU HÙNG

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ   

 

 

Hòa thượng THÍCH MINH NHẬT