Bình Định: Lễ Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm tại Tổ đình Long Đức

PSO- “Ngàn mắt ngàn tay Đại Bi cảm ứng cứu người khỏi bể khổ. Ba hai hóa thân Phổ Môn thị hiện độ sanh thoát sông mê”; để tỏ lòng tôn kính, cúng dường lên đức Bồ Tát và hướng dẫn Phật tử tu học, ngày 24/3/2019 (19/2/ Kỷ Hợi), dưới sự chứng minh của HT.Thích Nhật Quang, Giáo phẩm Phật giáo tỉnh, Viện chủ Tổ đình Long Đức – huyện Phù Cát; ĐĐ. Thích Nhuận Huệ- Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Giáo thọ Trường TCPH tỉnh, Trụ trì Tổ đình, đã trang nghiêm tổ chức lễ Khánh đản Đức Bồ tát Quán Thế Âm cho quý Phật tử địa phương.

Trong tâm cảm của người con Phật, hình ảnh Bồ Tát Quán Âm như một người mẹ hiền muôn thủơ của mọi chúng sanh trong cõi đời trầm luân thống khổ.  Với đại nguyện vô biên, đức từ bi vô lượng, diệu dụng khôn lường, ngàn tay cứu độ, ngàn mắt chiếu soi, Ngài đã ban vui cứu khổ, giải trừ khổ nạn cho muôn loài chúng sanh.Với lòng chí thành hướng về Đức Bồ tát cứu khổ ban vui, vào buổi sáng, đạo tràng đã trang nghiêm cử hành Khóa lễ Ngũ bách danh; noi theo Ngài Thực hành hạnh vô úy thí (Ban sự không sợ hãi) chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức phóng sanh các loài thủy tộc.Đầu giờ chiều, ĐĐ. Trụ trì chia sẻ pháp thoại: “ Thực hành hạnh lắng nghe và vô úy thí”.  Đại đức lần lượt trình bày sự tích Bồ Tát Quán Thế Âm và giới thiệu các hóa thân của ngài: Bồ tát Chuẩn Đề Bồ Tát, Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tiêu Diện Đại Sĩ,…; đồng thời Đại đức phân tích cách thức, những lợi lạc của sự tu tập hạnh lắng nghe, sự thực tập lòng từ để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và giúp cho tha nhân thoát khỏi nỗi sợ hãi…

Sau thời Pháp thoại, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng bổn tự, đạo tràng đã tụng mật chú Đại Bi, hồi hướng cầu an cho quý Phật tử.

Buổi tối, đạo tràng đã làm lễ Hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Sau nghi thức tán tụng, HT. Viện chủ đã nhận nhận ánh sáng trí tuệ từ bàn Phật, truyền sang chư Tăng, quý Phật tử thiện tín, như một biểu hiện của Tăng đoàn hòa hợp, chánh Pháp rạng ngời. Ánh sáng trên tay mỗi người như thắp lên trí tuệ, niềm tin, và lòng tôn kính. Mỗi người đều gởi vào đó năng lượng thiện lành để cầu nguyện quốc thái, dân an, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Trong tiếng trì niệm “ Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm”, dưới những lồng đèn lung linh, những ngọn nến lấp lánh, Đại chúng lần lượt kinh hành trong chánh niệm, xung quanh Thánh tượng Bồ tát.

Buổi lễ hoàn mãn khi pháp hội cùng dâng Lời khấn nguyện và lễ 12 đại nguyện của Đức Bồ Tát Đại Từ bi: “ Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu Thập nhị nguyện ”Một ngày được sống an lạc trong chánh pháp, với tâm chí thành dâng lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nguồn năng lượng hiểu và thương đã được trao truyền và tiếp nhận, ánh sáng từ bi trí tuệ đã được lan tỏa đến muôn nơi.

Tin: Minh Toàn; ảnh: Nhuận Thành, Nhuận Tích